Algemene voorwaarden

Grafisch Centrum Salland, gevestigd in Raalte Versie geldig vanaf 02/06/2017 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Grafisch Centrum Salland en op elke tussen Grafisch Centrum Salland en de consument gesloten overeenkomst. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Grafisch Centrum Salland. Op verzoek sturen wij u een geschreven exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u instemt met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Grafisch Centrum Salland behoudt zich het recht voor om de leverings- en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijn te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet erkend door Grafisch Centrum Salland.
1.4 Grafisch Centrum Salland garandeert dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties zoals vermeld in de aanbieding.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels voor de aankoop op afstand, voert Grafisch Centrum Salland bestellingen ten minste binnen 30 dagen uit, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien bezorging mogelijk is binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd (omdat het bestelde artikel niet meer voorradig is of niet langer beschikbaar is), of er een vertraging is om andere redenen, of een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument ontvangt binnen 1 maand na het plaatsen van het bestellingsbericht en heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsverplichting van Grafisch Centrum Salland zal worden voldaan, behoudens tegenbewijs, zodra de door Grafisch Centrum Salland geleverde zaken eenmaal aan de koper zijn aangeboden. In het geval van levering aan huis, dient het rapport van de vervoerder, inclusief de weigering van acceptatie, als volledig bewijs van het aanbod om te leveren.
2.4 Alle op de website genoemde periodes zijn indicatief. Aan de bovengenoemde periodes kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. prijzen

3.1 Prijzen worden niet verhoogd binnen de looptijd van het aanbod, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk- en typefouten.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Kijkperiode / herroepingsrecht

4.1 Indien sprake is van een consumentenkoop, conform de Wet verkoop op afstand (artikel 7: 5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een termijn van 14 werkdagen te retourneren zonder een reden. Deze periode begint wanneer de bestelde goederen zijn geleverd. Alvorens tot terugzending over te gaan, is de klant verplicht dit binnen de 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Grafisch Centrum Salland te melden. Als de koper binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst het gebruik van het wettelijke retourrecht niet heeft gemeld, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover nodig om de aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer. De klant moet bewijzen dat de geleverde goederen op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. De goederen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat. Als de goederen op enigerlei wijze bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd, behoudt Grafisch Centrum Salland zich het recht voor om een ​​afschrijving in rekening te brengen. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin zorgt Grafisch Centrum Salland ervoor dat de inhoud van de retourzending binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending of 14 dagen na bewijs van retour terugbetaling uitdrukkelijk op het retour bewijs wordt vermeld. Bij teruggave van de volledige aankoop wordt het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele berekende verzend- en / of betalingskosten aan de koper terugbetaald. Als slechts een deel van de ontvangen aankopen wordt geretourneerd, wordt alleen de aankoopwaarde van de geretourneerde artikelen terugbetaald. Extra kosten als gevolg van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nooit in rekening gebracht.