Privacybeleid

Ons privacybeleid

Grafisch Centrum Salland is van mening dat uw privacy een fundamenteel en persoonlijk recht is. Wij verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor het (verbeteren) van onze services en behandelen de informatie die we over u hebben verzameld en uw gebruik van onze services met zorg. We stellen uw gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website www.bedrukte-handdoek.nl en de daarop aangeboden diensten. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/03/2019, met de publicatie van een nieuwe versie die de geldigheid van alle voorgaande versies verliest. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar deze informatie voor wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie met derden mag worden gedeeld. We leggen u ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyaangelegenheden. *U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Welke informatie bewaren we zelf?

Op de websites www.bedrukte-handdoek.nl bieden u persoonlijke informatie (naam, e-mail, telefoon, uw vraag) via ons contactformulier, zodat wij u een voorstel kunnen doen. U kunt ons ook informatie per telefoon, e-mail, post of in een persoonlijk gesprek sturen. In het geval dat u ons een opdracht geeft, ontvangen wij van u factureringsinformatie, inhoud, deelnemerslijsten en andere documenten die we nodig hebben om uw opdracht uit te voeren. Bezoekgegevens worden vastgelegd op onze websites.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We hebben uw gegevens nodig om met u te communiceren over uw vraag en / of opdracht en ook om uw opdracht uit te voeren. We sturen periodiek onze factuurrelaties een nieuws-e-mail over soortgelijke diensten die u al bij ons hebt gekocht. Je kunt je afmelden voor deze nieuwsmail.

Waar slaan we uw gegevens op?

Onze websites gebruiken altijd een beveiligde omgeving, die te herkennen is aan een slot in de urlbalk. Alle gegevens die u op enigerlei wijze met ons deelt, evenals onze offertes, orderbevestigingen, correspondentie, facturen, enz. worden opgeslagen op beveiligde servers.

Met wie delen we uw gegevens?

Wij werken niet samen met externe organisaties en / of personen om uw opdracht uit te voeren. Grafisch Centrum Salland verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld in het geval van een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens totdat u aangeeft dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken. Als u dit aan ons meldt, beschouwen we dit ook als een vergeetverzoek.
Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen bijhouden met uw (persoonlijke) gegevens, zodat we deze gegevens bewaren zolang de betreffende periode loopt.

Jou rechten

Op basis van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving hebt u als gegevens subject het recht om uw gegevens te bekijken, te wijzigen of te laten verwijderen of verwijderen. U kunt een (vergeet) verzoek per e-mail richten aan onze contactpersoon voor privacyaangelegenheden.

Coockies

Grafisch Centrum Salland gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Op deze manier kunnen we onze websites optimaliseren. In uw eigen browser kunt u instellen dat geen cookies worden opgeslagen en alle oude cookies worden verwijderd.

Mtrack

Cookies van Mtrack worden via onze website geplaatst als onderdeel van de
“Analytics” -service. We gebruiken deze service om bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Mogelijk moet deze processor toegang verlenen tot deze gegevens op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. We hebben niet toegestaan ​​dat Mtrack de analysegegevens gebruikt die voor derden zijn verkregen.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. U vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

klachten

Als u een klacht heeft, neemt u contact op met onze contactpersoon voor privacyaangelegenheden. In het geval dat er geen bevredigende oplossing voor u is, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit op grond van de privacywetgeving.
www.bedrukte-handdoek.nl is een website van

is een website van

Grafisch Centrum Salland
Tjalkstraat 13a
8102 HG Raalte
Tel. +31572381065
info@grafischcentrumsalland.nl